2022-09-06 05:30Pressmeddelande

Kafferep ska motverka brist på LSS-boenden i Kronoberg

KRONOBERG – 7/9 – Uppvidinge, Alvesta, Markaryd och Ljungby har idag underskott på LSS-boenden, enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät. Personer med funktionsnedsättning i dessa kommuner kan därför behöva vänta i flera år på ett boende. Det kringresande seminariet Kafferepet, anordnat av företaget Emrahus tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén, har nu bjudit in samtliga kommuner i Kronoberg till ett samtal om hur man kan lösa underskottet genom att bygga snabbare och smartare.

Underskottet på LSS-boenden är ett allvarligt, rikstäckande problem i Sverige. Kommuner som inte kan erbjuda en bostad till personer som har beviljats insatsen inom tre månader kan antingen tvingas betala viten på upp till en miljon kronor per person, eller behöva betala för att placera personen i en annan kommun, vilket är både dyrare för kommunen och påfrestande för berörda individer. Politiker, tjänstemän och representanter för lokala funktionsrättsföreningar från samtliga kommuner i regionen är inbjudna till seminariet, som äger rum den 7 september.

– Vi behöver inte ha brist på LSS-boenden i Sverige. Det finns många utmaningar med att bygga bort underskottet men det finns också lösningar. Med tillräckligt mycket kunskap kan man bygga både snabbt och bra, utan att tumma på kvaliteten och utan kompromisser. Glädjande nog har intresset för vårt seminarium varit stort och vi ser ut att få en stor uppslutning från kommunerna i Kronoberg, säger Robin Berkhuizen, VD på Emrahus

Ett par dagar efter seminariet, den 9 september, arrangerar Emrahus ett studiebesök på ett LSS-boende de har uppfört i Ronneby.

Kafferepet är ett kringresande seminarium som kommer besöka samtliga 21 av Sveriges regioner. Hittills har seminariet varit på besök i Halland. Den 8 september kommer den även till Blekinge. Anmälan sker via https://www.emrahus.se/kafferepet/Om Emrahus

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem framtagna med hjälp av några av landets främsta experter. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för att kunna bygga framtidens bostäder. Våra LSS-hem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter. 2014 blev vårt första LSS-hem certifierat enligt den internationella standarden, vilket gör det till Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Sedan dess bygger vi endast certifierade passivhus. Vi brinner för att vara bäst på LSS-hem och vill vara med och bygga bort den enorma bostadsbrist som finns inom LSS. Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant när det gäller att utveckla genomtänkta och energisnåla LSS-hem med den boende i fokus.

Kontaktpersoner

Robin Berkhuizen
VD
Robin Berkhuizen
Fredrik Ahlberg
Kommunikatör
Fredrik Ahlberg