2019-09-20 13:25Nyheter

Gruppbostäder håller måttet - uppnår kraven i FEBY18 Guld

Ett Emrahem i Örebro som nu blivit certifierat enligt FEBY18 Guld.

 

Nyligen var det invigning av två klimatsmarta Emrahem i Örebro och Borås. Båda dessa har nu blivit certifierade enligt FEBY18 Guld. Guld motsvarar energikraven för nivån passivhus i FEBY12.

I ett vanligt hus finns massor av energi som aldrig kommer till användning. Kalluft utifrån sugs in i husets ventiler som senare värms av en värmekälla, för att vidare släppas ut igen när i nästa steg ny kall frisk luft skall tas in.

I ett passivhus används ett aktivt ventilationssystem som heter FXT. På ett smart, enkelt och beprövat sätt återvinner FXT-systemet värmen som finns i den utgående luften och överför den till den friska inkommande luften. Det kräver att husen är väldigt täta – och inte läcker genom fönster, dörrar eller genom dåliga konstruktioner.

Detta för med sig en massa positiva egenskaper som gynnar de boende i huset. Det blir väldigt tyst, luften blir frisk och man får ett jämt inomhusklimat. Detta skapar en väldigt bra grund, eftersom det inte är ovanligt att personer inom LSS är extra känsliga för t.ex. ljud eller temperaturförändringar.

Alla nio LSS-boenden Emrahus hittills byggt är certifierade passivhus, några enligt FEBY och några enligt den internationella standarden. 

Emrahus konceptutvecklar och bygger Emrahem - kloka och schyssta LSS-bostäder. Emrahus har sitt kontor i Häljarp utanför Landskrona. Om Emrahus

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem framtagna med hjälp av några av landets främsta experter. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för att kunna bygga framtidens bostäder. Våra LSS-hem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter. Emrahus resa började redan 2007 som en husleverantör med fokus på energieffektiva och väldesignade villor. All kunskap om hur man skapar ett hem har vi sedan tagit med oss in i arbetet med LSS-hemmen. 2014 blev vårt första LSS-hem certifierat enligt den internationella standarden, vilket gör det till Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Emrahus ambition är inte att bli störst – vi brinner för att vara bäst på LSS-hem. Vi ska alltid jobba nära boende, personal och kloka experter för att hela tiden ligga i framkant när det gäller att utveckla genomtänkta och energisnåla LSS-hem med den boende i fokus.