2020-06-18 07:01Bloggpost

VAD ÄR DET SOM LÅTER!? Om högljudda LSS-bostäder.

Många personer som bor på LSS-bostad kan ha svårt att sortera ljudintryck – alla ljud tas in med samma kraft. Det kan också röra sig om allmän ljudöverkänslighet. Men att höra trafik från gatan utanför, grannens TV-tittande, prat i korridoren eller matlagning från de gemensamma utrymmena kan skapa stor stress för enskilda boende.

Stress av ljudintryck
Många LSS-lägenheter som byggdes i början av 90-talet då Lagen om stöd och service (LSS) kom är inte byggda med tillräckligt bra ljudmiljö. De kan vara lyhörda och ljud färdas via ventilation och väggar med undermålig ljudabsorption.

Den typen av ljud kan vara en stor utmaning om man har problem att sortera just ljudintryck. För många intryck kan då leda till allmän stress i vardagen.

Sömn som störs av ljud i LSS-lägenhet
Om en LSS-lägenhet är lyhörd så tar den in ljud utifrån, från korridorer, gemensamma utrymmen och grannlägenheter. Om då ett sovrum är placerat vägg i vägg med grannen kök eller badrum så skapas dessutom dåliga förutsättning för bra sömn vilket i sig spär på stressen i vardagen.

Sekretess
Utöver den stress som kan komma av ljudkänslighet och lyhörda miljöer så är det dessutom inte okej ur ett rättssäkert perspektiv då sekretessen blir svår att hålla om lägenheterna är lyhörda. Grannen ska inte kunna höra samtal man har med varken personal eller gäster.

Vissa personer har behov av att avreagera eller stilla sig med hjälp av ljud – vilket borde vara en rättighet om det är det enda som fungerar. En lyhörd lägenhet borde inte vara ett hinder för detta.

Bygg rätt från början
Att ljudsanera lyhörda miljöer i efterhand är väldigt omständligt – och ofta väldigt dyrt. Därför är det viktigt att man ljudsanerar från början. Väggar ska vara täta och såklart inte leda ljud. Ljudfogar mellan väggarna hjälper till att reducera ljud mellan rum men behöver byggas in från början – det blir väldigt dyrt och komplicerat att bygga in det i efterhand. Ventilation och installationer ska självklart också vara så tysta som möjligt.

Våra Emrahem byggs alltid med ljudklass B och vi samarbetar med akustiker för att ljudmiljön ska bli så bra som möjligt. 

Min LSS-lägenhet är lyhörd!
Kontakta kommunen eller förvaltaren om du tycker att din LSS-lägenhet är lyhörd. Kanske behövs det göras ljudmätningar?

Det finns sätt att hjälpa till att sänka vissa ljud direkt med tyststängande dörrar och mattor på golvet. Mattor på väggarna kan också hjälp till att sänka ljud från grannar. Om ljuden kommer från ventilation eller installationer är det svårare att åtgärda. Prata med förvaltare och kommun – du har rätt att bo en bostad utan stressig ljudmiljö.


Om Emrahus

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem framtagna med hjälp av några av landets främsta experter. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för att kunna bygga framtidens bostäder. Våra LSS-hem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter. Emrahus resa började redan 2007 som en husleverantör med fokus på energieffektiva och väldesignade villor. All kunskap om hur man skapar ett hem har vi sedan tagit med oss in i arbetet med LSS-hemmen. 2014 blev vårt första LSS-hem certifierat enligt den internationella standarden, vilket gör det till Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Emrahus ambition är inte att bli störst – vi brinner för att vara bäst på LSS-hem. Vi ska alltid jobba nära boende, personal och kloka experter för att hela tiden ligga i framkant när det gäller att utveckla genomtänkta och energisnåla LSS-hem med den boende i fokus.

Kontaktpersoner

Mikaela Bjarve
PR- och kommunikationsansvarig
Mikaela Bjarve

Relaterad media